Πνευματική ιδιοκτησία της έρευνας

Harper Adams University έχει την ευθύνη για τη διεξεγωγή της έρευνας. Ο οργανισμός αυτός έχει τα πνευματικά δικαιώματα της έρευνας, ή χρησιμοποιεί την έρευνα κατόπιν συμφωνίας με τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Πνευματική ιδιοκτησία εφαρμογής

Τα πνευματικά δικαιώματα για την εφαρμογή ΒΟS ανήκουν στο Jisc.